Aktualności

15 grudnia bierzemy udział w spotkaniu, w którym zaprezentujemy swój autorski projekt „Big Data vs. Dyrektywa o usługach płatniczych 2: budujemy świat na nowo”. Podczas spotkania zaprezentują się najciekawsze i najodważniejsze projekty FinTechowe, z pośród których zostanie wyłoniony zwycięzca.W roli Czytaj dalej