Skip to main content
All Posts By

Piotr Młynarski

Big Data vs. Directive on Payment Services 2: let’s build a new world

By projektyEN

Project Goals:

Empower customers with optimal decision making and promote financial services and e-commerce across European borders, facilitating a transition from autonomous domestic focus into a unified European market.

Short description:

'AMA Institute’ is designing a customer platform, utilizing the Second Payment Services Directive (PSD2). 'AMA Institute’ expertise in analytical modeling, credit scoring, big data analysis and consumer banks? overall practices is used to lead customers through their lifetime journey effectively. At any point in their lifetime journey, customers will be provided with perfect information regarding any product they are willing to buy, as well as with tools to maximize not only their purchasing power, but also lifetime personal wealth. The platform will also create a marketplace for financial services within entire Europe, that will, eventually, lead to bigger cross-border trade and aggregate economic profit for the whole European community.

Taking part in FintechNewFinance WarsawDragon’s Den competition

By newsEN No Comments

On 15th of Decemebr 2016 we are taking part in the meeting, wherewe will present our innovative project ?Big Data vs. Directive on Payment Services 2: let?s build a new world?. During the meeting different contestants will present their most innovative FinTech projects, and the jury will choose the best one, who will win the main prize. The jury will consists of Andrzej Żurawski (Spinnaker Innovations), David Putts (Billion, ex-PZU) and Marcin Kurek (Protos VC). The meeting will take place in Campus Warsaw, Ząbkowska 27/31. The prizes for the winner will be sponsored by Beesfund (crowdfunding platform), DLK Korus Okoń (law firm that specializes in FinTech companies) and many others.

Big Data vs. Dyrektywa o usługach płatniczych 2: budujemy świat na nowo

By Autorskie Projekty

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie sięy negocjacyjnej klientów indywidualnych oraz promowanie usług finansowych i e-commerce z rynków funkcjonujących autonomicznie na rynek całej Unii Europejskiej.

Budujemy platformę, która skorzysta z możliwości jakie daje dyrektywa o usługach płatniczych 2 (PSD2). Nasza wiedza w obszarach modelowania analitycznego, scoringu kredytowego, Big Data oraz doświadczenie w zakresie usług finansowych pozwoli nam na zbudowanie rozwiązań efektywnie prowadzących klienta przez całe jego życie. Będzie on szczegółowo informowany o produktach, które zamierza lub może kupić. Klient będzie wyposażany w narzędzia zwiększające jego siłę nabywczą i zamożność przez budowanie całożyciowej, racjonalnej strategii pomnażania kapitału. Platforma będzie również kreować rynek dla usług finansowych bez względu na grancie państw Unii Europejskiej, zwieszając tym samym wartość ekonomiczną całego społeczeństwa europejskiego.

Udział w spotkaniu branży FinTechNewFinanceWarsaw

By News

15 grudnia bierzemy udział w spotkaniu, w którym zaprezentujemy swój autorski projekt ?Big Data vs. Dyrektywa o usługach płatniczych 2: budujemy świat na nowo?. Podczas spotkania zaprezentują się najciekawsze i najodważniejsze projekty FinTechowe, z pośród których zostanie wyłoniony zwycięzca. W roli „Dragonów” wystąpił Andrzej Żurawski ze Spinnaker Innowacji, David Putts (Billion, ex-PZU) i Marcin Kurek z Protos VC. Spotkanie odbędzie się w Campus Warsaw, Ząbkowska 27/31. Nagrody ufundowane zostały przez BeesFund (platforma Crowdfundingowa) DLK Korus Okoń (firma prawnicza wyspecjalizowana w FinTech) i innych.

Close Menu