Skip to main content

Big Data vs. Dyrektywa o usługach płatniczych 2: budujemy świat na nowo

By 10 stycznia 20178 września, 2020Autorskie Projekty

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie sięy negocjacyjnej klientów indywidualnych oraz promowanie usług finansowych i e-commerce z rynków funkcjonujących autonomicznie na rynek całej Unii Europejskiej.

Budujemy platformę, która skorzysta z możliwości jakie daje dyrektywa o usługach płatniczych 2 (PSD2). Nasza wiedza w obszarach modelowania analitycznego, scoringu kredytowego, Big Data oraz doświadczenie w zakresie usług finansowych pozwoli nam na zbudowanie rozwiązań efektywnie prowadzących klienta przez całe jego życie. Będzie on szczegółowo informowany o produktach, które zamierza lub może kupić. Klient będzie wyposażany w narzędzia zwiększające jego siłę nabywczą i zamożność przez budowanie całożyciowej, racjonalnej strategii pomnażania kapitału. Platforma będzie również kreować rynek dla usług finansowych bez względu na grancie państw Unii Europejskiej, zwieszając tym samym wartość ekonomiczną całego społeczeństwa europejskiego.

Close Menu