Budowa i efektywne zarządzanie consumer finance

Wiemy jakie filary oraz rozwiązania powinny być wdrożone, aby linia consumer finance funkcjonowała w sposób maksymalizujący nie tylko wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ale również satysfakcję klientów i pracowników sprzedaży.Modele analityczne, procesy sprzedażowe i windykacyjne, zarządzanie ceną i wiele innych elementów powinny tworzyć spójny mechanizm gwarantujący bezpieczeństwo całego sektora finansowego. Skutecznie zaprojektujemy i kompleksowo wdrożymy wszystkie niezbędne obszary, z których składa się skomplikowany biznes kredytowy. Jesteśmy również w stanie dostrzec słabe strony poszczególnych elementów i stworzyć optymalne czasowo i merytorycznie rozwiązanie korygująco-naprawcze.

CO MOŻE ZROBIĆ AMA INSTITUTE?
 • Budowa biznesu pożyczkowego od podstaw
 • budowa business case
 • analiza i budowa work-flow procesu biznesowego end-to-end
 • budowa silnika Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • budowa karty scoringowej
 • budowa silnika decyzyjnego
 • budowa systemu antyfraudowego
 • budowa campaign management ACURA (Acquisition, Cross-sell, Up-sell, Retention, Advocacy -modelelojalnościowe)
 • specyfikacja i tworzenie kluczowych wskaźników biznesowych
 • monitoring i utrzymanie procesów zarządzania ryzykiem
 • budowa modelu dystrybucji
 • Analiza efektywności i dochodowości linii consumerfinance
 • Budowa drzewa decyzyjnego - centrum dowodzenia obszarem consumerfinance
 • polityka zarządzania produktem
 • polityka cenowa
 • koszty ryzyka operacyjnego
 • koszty ryzyka kredytowego
 • koszty akwizycji
 • koszty utrzymania
CO OSIĄGNIESZ PRACUJĄC Z AMA INSTITUTE?

Tworzymy unikalny zespół osób o różnych kompetencjach, który wielokrotnie budował biznes kredytowy w wielu instytucjach finansowych. Wiemy jakie pułapki i problemy występują najczęściej. Wiemy jakie są wewnętrzne relacje poszczególnych części biznesu. Wiemy jak duży wpływ na kształt całości mogą mieć nawet najmniejsze elementy. Korzystając z naszej wiedzy, klienci mogą nabyćwłasne,unikatowe kompetencje, a tym samymosiągnąć przewagę konkurencyjną prowadzącą do mocnejpozycji rynkowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI