Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym

Tworzymy zespół osób o unikalnych kompetencjachpopartych głęboką wiedzą z zakresu modeli scoringowych oraz doświadczeniem stosowania ich w wielu instytucjach finansowych. Nasze doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym opiera się również na wykorzystaniu zaawansowanych modeli uwzględniających zewnętrzne czynniki związane z koniunkturą całego rynku finansowego.Przyczyniamy się do powstawania synergii między obszarami ryzyka, produktu i sprzedaży, osiągając maksymalnyefekt korzyści dla klienta oraz przedsiębiorstwa.

CO MOŻE ZROBIĆ AMA INSTITUTE?
 • Analiza efektywności zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Budowa silnika Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Certyfikacja poprawnej komunikacji z BIK
 • Analiza całego rynku z wykorzystaniem danych BIK dla własnego klienta
 • Budowa silnika Biura Informacji Kredytowej (BIK)
 • Budowa i implementacja modeli ryzyka kredytowego
 • modele danych BIK
 • modele danych demograficznych
 • Budowa silnika decyzyjnego
 • Budowa i implementacja modeli dla ofert pre-approved
 • modele behawioralne
 • modele propensity
 • modele cross-up-sell
 • modele anty-churn
 • Monitoring i utrzymanie procesów zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez określenie właściwych wskaźników biznesowych
CO OSIĄGNIESZ PRACUJĄC Z AMA INSTITUTE?

Pracując z nami otrzymasz najwyższej jakości zaawansowane modele ryzyka wdrażane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie przekładające się na wymierne zyski finansowe dla przedsiębiorstwa. Nasze rekomendacje nie opierają się na kopiowalnych schematach teoretycznych, ale stanowią zawsze podejście praktyczne, szyte na miarę unikalnych cech klienta. Nie tworzymy od razu szerokiego zakresu prac. Stosujemyiteracyjnepodejście(małych kroków) w celu jak najszybszego wypracowania quick-wins dających pozytywny wpływ na wynik finansowy w krótkim okresie czasu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI