Skip to main content

AMA Institute sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Senior Data Scientist

Twoja rola:

Senior Data Scientist będzie odgrywać wiodącą rolę w projektach analitycznych, obejmującą:

 • prowadzenie projektów analitycznych ? rekomendowanie konkretnych rozwiązań analityczno-biznesowych oraz odpowiedzialność za wynik
 • budowę modeli predykcyjnych innych klas modeli w branży finansowej i retail
 • modyfikacje funkcjonalne i jakościowe istnieją˝cych rozwiązań AMA Institute
 • wdrożenie i utrzymanie modeli produkcyjnych ? monitoring, walidacja oraz modyfikacje
 • tworzenie rozwiązań typu business intelligence

Niezbędne wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z analizą danych, budowę i wdrożeniem analityki predykcyjnej, machine learning lub innych metod w zależności od konkretnych celów biznesowych
 • wyższe wykształcenie (statystyka, ekonometria, metody ilościowe lub pokrewne)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w tworzeniu modeli w Python
 • bardzo dobra znajomość klasycznych technik budowy modeli, ich własności i możliwych zastosować
 • bardzo dobra znajomość numpy, pandas, sklearn, pulp, matplotlib, plotly
 • bardzo dobra znajomość SQL
 • umiejętność tworzenia wizualizacji przy użyciu Tableau, Dash Python lub innego narzędzia business intelligence
 • umiejętność przekładania wyników na wnioski biznesowe oraz doświadczenie w prezentowaniu wyników na poziomie wyższego szczebla menadżerskiego
 • analityczny umysł, skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów
 • dokładność i spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • bycie częścią młodego, ale doświadczonego i ambitnego zespołu
 • realny wpływ na rozwój firmy i otoczenia biznesowego
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność podczas prowadzenia projektów
 • doświadczenie biznesowe w różnych branżach
 • wymianę wiedzy i rozwój wewnętrz firmy
 • udział w konferencjach i wydarzeniach w roli prelegenta
 • stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzeniem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kariera@amainstitute.pl. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: ?rekrutacja Senior Data Scientist?

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie również na potrzeby przyszłych rekrutacji?.

Data Scientist

Twoja rola:

Data Scientist będzie odgrywać odpowiedzialną rolę w projektach analitycznych, obejmującą:

 • rekomendowanie i implementowanie rozwiązań analityczno-biznesowych
 • budowę modeli predykcyjnych innych klas modeli w branży finansowej i retail
 • modyfikacje funkcjonalne i jakościowe istnieją˝cych rozwiązań AMA Institute
 • wdrożenie i utrzymanie modeli produkcyjnych ? monitoring, walidacja oraz modyfikacje
 • tworzenie rozwiązań typu business intelligence

Niezbędne wymagania:

 • minimum 3-lata doświadczenia na stanowisku związanym z analizą danych, budowę i wdrożeniem analityki predykcyjnej, machine learning lub innych metod w zależności od konkretnych celów biznesowych
 • wyższe wykształcenie (statystyka, ekonometria, metody ilościowe lub pokrewne)
 • minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu modeli w Python
 • bardzo dobra znajomość klasycznych technik budowy modeli, ich własności i możliwych zastosować
 • dobra znajomość numpy, pandas, sklearn, pulp, matplotlib, plotly
 • bardzo dobra znajomość SQL
 • umiejętność tworzenia wizualizacji przy użyciu Tableau, Dash Python lub innego narzędzia business intelligence
 • umiejętność przekładania wyników na wnioski biznesowe
 • analityczny umysł, skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów
 • dokładność i spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • bycie częścią młodego, ale doświadczonego i ambitnego zespołu
 • realny wpływ na rozwój firmy i otoczenia biznesowego
 • doświadczenie biznesowe w różnych branżach
 • wymianę wiedzy i rozwój wewnętrz firmy
 • udział w konferencjach i wydarzeniach
 • stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kariera@amainstitute.pl. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: ?rekrutacja Data Scientist?

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie również na potrzeby przyszłych rekrutacji?.