Skip to main content

Budowa i wdrożenie automatycznych
systemów raportowania

W celu szybkiego uzyskania informacji i podjęcia stosownych decyzji, wdrożenie automatycznych raportów dla kluczowych wskaźników ryzyka kredytowego, oceny efektywności kanałów sprzedaży lub obszaru odzyskiwania wierzytelności jest niezbędne dla każdej instytucji.

AMA Institute wypracowała dedykowane i unikalne narzędzia raportowe Business Intelligence ? automatyczne raportowanie z góry zdefiniowanych, kluczowych wskaźników biznesowych do bieżącego monitorowania efektywności funkcjonowania całej organizacji. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia Business Intelligence, takie jak Tableau czy SAS Visual Analytics.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

AMA Institute posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w budowie wskaźników biznesowych do monitorowania efektywności biznesu pożyczkowego, jak i we wdrażaniu narzędzi, które automatyzują cały proces raportowania, zwiększając tym samym czas, który organizacja może poświęcić na analizę i podjęcie właściwych decyzji. Proponujemy dedykowane rozwiązania również w modelu SaaS.

Widok pokazujący rozwój grup klientów w czasie – ryzyko oraz wolumen na poszczególnych grupach pożyczek.

Ryzyko kredytowe na poszczególnych grupach wiekowych klientów wraz z akceptacją wniosków.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki współpracy z AMA Institute, w zaledwie 1-2 miesiące możesz wdrożyć automatyczne raportowanie najbardziej istotnych wskaźników biznesowych, pozwalając w efektywny sposób zarządzać całą instytucją pożyczkową. Posiadamy wypracowany zakres raportów, które na każdym poziomie organizacji przedstawiają bieżące wyniki, w sposób pozwalający na wyznaczenie obszarów do poprawy oraz podjęcie stosownych decyzji biznesowych.

Skontaktuj się z nami