Skip to main content

Budowa zdolności analitycznej ? wykorzystanie modeli predykcyjnych na szeroką skalę

Budowa zdolności analitycznej ? wykorzystanie modeli predykcyjnych na szeroką skalę. Pomimo faktu, że Centra Usług Wspólnych (CUW) osiągnęły zakładane efekty biznesowe, takie jak: efekt skali, arbitraż kosztów, standaryzacja procesów operacyjnych, wydajny system zarządzania, itd. ? zdaniem AMA Institute istnieje potrzeba dalszych zmian, gdzie CUW docelowo staną się partnerem, który wspólnie ze swoimi klientami będzie współtworzyć i kreować wartość biznesową, biorąc aktywny udział w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych oraz ich monitoringu post factum w ramach procesów samouczenia się.

W celu przeprowadzenia takiej transformacji CUW muszą zbudować odpowiednią zdolność analityczną i AMA Institute może im w tym pomoc.

Co może zrobić AMA Institute?

AMA Institute pomoże zbudować w Twojej organizacji niezbędną infrastrukturę analityczną do budowy, wdrożenia i monitoringu wielu niezbędnych modeli predykcyjnych i automatycznych narzędzi raportowych – Business Intelligence, w celu wykreowania dużej wartości biznesowej dla klientów CUW. Posiadamy unikalne narzędzia, takie jak, na przykład, AMA - Advanced Scorecard Builder,które pozwalają w zaledwie kilka dni zbudować odpowiednie modele predykcyjne, tworząc jednocześnie wiele raportów biznesowych, które wnoszą unikalną wiedzę i wartość biznesową.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki współpracy z AMA Institute i wdrożonym modelom predykcyjnym oraz automatycznym narzędziom raportowym, Twoja organizacja w krótkim czasie stanie się równoprawnym partnerem biznesowym, który wnosi wartość poprzez proaktywne zarządzanie przyszłymi wydarzeniami, prognozując i kreując przyszłą wartość biznesową dla swoich klientów.

Skontaktuj się z nami