Skip to main content

Produkty dla branży Human Resources

AMA Institute pomaga w świadomym doborze metod statystycznych, które wspierają osiągniecie strategicznych celów HR.

AMA NLP ESA©
Employee Survey Analysis

Narzędzie do przeprowadzenia oraz automatycznej analizy ankiet pracowniczych przy użyciu chatbotów i systemu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

AMA RMA©
Recruitment Mobile Application

Aplikacja mobilna służąca do przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz badań ankietowych

AMA SOA©
Staff Optimization Algorithm

Narzędzie do optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi zbudowane w oparciu o innowacyjne metody analityczne

Pobierz katalog - PDF
Close Menu