Skip to main content

Identyfikacja czynników stanowiących źródło motywacji pracowników

AMA Institute wspiera w osiąganiu celów strategicznych HR w obszarach dotyczących projektowania procesów on boardingu oraz rozwoju kluczowych pracowników. Dobór odpowiednich metod statystycznych pomoże wskazać precyzyjnie na czynniki, które pozytywnie wpływają na utrzymanie i oraz zwiększenie efektywności.

Pobierz katalog - PDF

Co może zrobić AMA Institute?

  • Zidentyfikować czynniki oraz działania, które stanowią źródło motywacji i rozwoju pracowników
  • Dobrać odpowiednie metody statystyczne

W celu określenia przyszłego zapotrzebowania na kapitał ludzki, można przykładowo wykorzystać metody związane z analizą szeregów czasowych (patrz wykres: ?Analiza szeregów czasowych SARIMA/GARH?) lub metody uczenia maszynowego (patrz wykres: ?Model klasy uczenia maszynowego ? XGBoost/lasy losowe?) dotyczące przewidywania popytu, na którego zaspokojenie potrzebne są określone kompetencje oraz specjalizacje pracowników. Analizy szeregów czasowych stosuje się, kiedy zmiany w popycie wynikają z sezonowości i cykliczności. Modele uczenia maszynowego są natomiast wykorzystywane, kiedy zmiany w popycie wynikają z zewnętrznych czynników i nie wykazują tendencji do okresowych regularnych fluktuacji.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki pomocy AMA Institute w rekordowo szybkim czasie możesz zbudować modele analityczne identyfikujące czynniki stanowiące źródło motywacji i rozwoju pracowników. Posiadane przez nas narzędzia, doświadczenie i wiedza, pozwalają szybko zidentyfikować optymalne działania, minimalizując i eliminując zbędne wydatki organizacyjne.

Wyróżnia nas fakt, że oprócz doboru i budowy modeli analitycznych, pomagamy wdrożyć wszystkie niezbędne rozwiązania bez zbędnego zaangażowania zasobów lub wydatków informatycznych.

Skontaktuj się z nami
Close Menu