Skip to main content

Segmentacja i oszacowanie prawdopodobieństwa odejścia kluczowych pracowników

AMA Institute wspiera w osiąganiu celów strategicznych HR w obszarach dotyczących segmentacji pracowników oraz performance measurement poprzez oszacowanie prawdopodobieństwa odejścia kluczowych pracowników. Dobór odpowiednich metod statystycznych pomoże wskazać zasoby o największym ryzyku utraty. Informacja ta, dostarczana z dużym wyprzedzeniem czasowym pozwala na optymalizację działań organizacyjnych w celu zapobiegania wystąpieniu utraty wewnętrznych talentów kadrowych.

Pobierz katalog - PDF

Co może zrobić AMA Institute?

  • Zdefiniować oraz podzielić pracowników na odpowiednie grupy / koszyki
  • Wskazać dlaczego pracownicy znaleśli się w różnych koszykach segmentacyjnych
  • Oszacować prawdopodobieństwo odejścia kluczowych pracowników
  • Dobrać odpowiednie metody statystyczne

W celu oszacowania prawdopodobieństwa odejścia kluczowych zasobów można przykładowo wykorzystać model regresji logistycznej lub model proporcjonalnego hazardu Coxa.

a) Model regresji logistycznej pomaga oszacować prawdopodobieństwo odejścia pracownika dla konkretnego okna czasowego, wskazując czynniki, które mają na to wpływ, i mierząc efekt ich wpływu na wybrany poziom prawdopodobieństwa (patrz tabela: ?Prawdopodobieństwo odejścia pracownika w ciągu najbliższego roku?). Ostatnie pomaga precyzyjnie oszacować zwrot z inwestycji planowanych działań.

b) Model proporcjonalnego hazardu Coxa pomaga oszacować ryzyko pozostania pracownika w organizacji do określonego momentu (patrz wykres: ?Prawdopodobieństwo odejścia pracownika w danym momencie w przyszłości?). Zastosowanie tego algorytmu pozwala ustalić, o ile wydłuży się oczekiwany czas pracy zatrudnionego po zmianie danego czynnika.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki wsparciu AMA Institute, w rekordowo szybkim czasie możesz zbudować modele analityczne określające odpowiednie segmenty pracowników oraz oszacować prawdopodobieństwo odejścia najbardziej kluczowych zasobów. Posiadane przez nas narzędzia, doświadczenie i wiedza, pozwalają szybko zidentyfikować wyzwania wymagające zaadresowania jeszcze przed faktycznym ich wystąpieniem.

Wyróżnia nas fakt, że oprócz doboru i budowy modeli analitycznych, pomagamy wdrożyć wszystkie niezbędne rozwiązania bez zbędnego zaangażowania zasobów lub wydatków informatycznych.

Skontaktuj się z nami
Close Menu