AMA Institute z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Senior Data Scientist

Twoja rola:

Senior Data Scientist będzie odgrywać wiodącą rolę w projektach analitycznych, obejmującą:

 • prowadzenie projektów analitycznych – rekomendowanie konkretnych rozwiązań analityczno-biznesowych oraz odpowiedzialność za wynik
 • budowę modeli predykcyjnych innych klas modeli w branży finansowej i retail
 • modyfikacje funkcjonalne i jakościowe istniejących rozwiązań AMA Institute
 • wdrożenie i utrzymanie modeli w środowiskach produkcyjnych – monitoring, walidacja oraz modyfikacja
 • tworzenie rozwiązań typu business intelligence

Niezbędne wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z analizą danych, budową i wdrożeniem analityki predykcyjnej, machine learning lub innych metod w zależności od konkretnych celów biznesowych
 • wyższe wykształcenie (statystyka, ekonometria, metody ilościowe lub pokrewne)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w tworzeniu modeli w Python
 • bardzo dobra znajomość klasycznych technik budowy modeli, ich własności i możliwych zastosowań
 • bardzo dobra znajomość numpy, pandas, sklearn, pulp, matplotlib, plotly
 • bardzo dobra znajomość SQL
 • umiejętność tworzenia wizualizacji przy użyciu Tableau, Dash Python lub innego narzędzia business intelligence
 • umiejętność przekładania wyników na wnioski biznesowe oraz doświadczenie w prezentowaniu wyników na poziomie wyższego szczebla menadżerskiego
 • analityczny umysł, skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów
 • dokładność i spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • bycie częścią młodego, ale doświadczonego i ambitnego zespołu
 • realny wpływ na rozwój firmy i otoczenia biznesowego
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność podczas prowadzenia projektów
 • doświadczenie biznesowe w różnych branżach
 • wymianę wiedzy i rozwój wewnątrz firmy
 • udział w konferencjach i wydarzeniach w roli prelegenta
 • stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzeniem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kariera@amainstitute.pl. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: „rekrutacja Senior Data Scientist”

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Data Scientist

Twoja rola:

Data Scientist będzie odgrywać odpowiedzialną rolę w projektach analitycznych, obejmującą:

 • rekomendowanie i implementowanie rozwiązań analityczno-biznesowych
 • budowę modeli predykcyjnych innych klas modeli w branży finansowej i retail
 • modyfikacje funkcjonalne i jakościowe istniejących rozwiązań AMA Institute
 • wdrożenie i utrzymanie modeli w środowiskach produkcyjnych – monitoring, walidacja oraz modyfikacja
 • tworzenie rozwiązań typu business intelligence

Niezbędne wymagania:

 • minimum 3-lata doświadczenia na stanowisku związanym z analizą danych, budową i wdrożeniem analityki predykcyjnej, machine learning lub innych metod w zależności od konkretnych celów biznesowych
 • wyższe wykształcenie (statystyka, ekonometria, metody ilościowe lub pokrewne)
 • minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu modeli w Python
 • bardzo dobra znajomość klasycznych technik budowy modeli, ich własności i możliwych zastosowań
 • dobra znajomość numpy, pandas, sklearn, pulp, matplotlib, plotly
 • bardzo dobra znajomość SQL
 • umiejętność tworzenia wizualizacji przy użyciu Tableau, Dash Python lub innego narzędzia business intelligence
 • umiejętność przekładania wyników na wnioski biznesowe
 • analityczny umysł, skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów
 • dokładność i spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • bycie częścią młodego, ale doświadczonego i ambitnego zespołu
 • realny wpływ na rozwój firmy i otoczenia biznesowego
 • doświadczenie biznesowe w różnych branżach
 • wymianę wiedzy i rozwój wewnątrz firmy
 • udział w konferencjach i wydarzeniach
 • stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kariera@amainstitute.pl. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: „rekrutacja Data Scientist”

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Java & Python Developer

Twoja rola:

Java & Python Developer będzie odgrywać odpowiedzialną rolę w projektach informatycznych oraz analitycznych, obejmującą:

 • optymalizację, konfigurację oraz implementację silników decyzyjnych
 • wsparcie w dużych projektach branży bankowej, finansowej oraz Retail
 • wsparcie pracy zespołu Data Scientists w ramach IT
 • tworzenie unikalnych rozwiązań z zakresu Business Intelligence, analityki, machine learning czy sztucznej inteligencji

Niezbędne wymagania:
Bardzo dobra znajomość i wykorzystywanie następujących narzędzi i technologii:

 • Java 8 + Spring
 • PostgreSQL, PLSQL (PostgreSQL)
 • Pyton, Dash Python
 • Angular
 • Podstawy linux
 • Redmine

Poszukujemy osobę, która posiada:

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności
 • analityczny umysł, skoncentrowanie na rozwiązywaniu konkretnych problemów
 • dokładność i spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole przy złożonych projektach oraz presji czasu
 • chęci nauki nowych rzeczy i poznawania niekonwencjonalnych rozwiązań
 • dobrą znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne

Oferujemy:

 • bycie częścią młodego, ale doświadczonego i ambitnego zespołu
 • realny wpływ na rozwój firmy i otoczenia biznesowego
 • doświadczenie biznesowe w różnych branżach
 • wymianę wiedzy i rozwój wewnątrz firmy
 • udział w konferencjach i wydarzeniach
 • stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kariera@amainstitute.pl. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: „rekrutacja Java & Python Developer”

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Junior Data Scientist

Twoja rola:

Junior Data Scientist będzie odgrywać istotną rolę w projektach analitycznych, obejmującą:

 • wsparcie w implementacji rozwiązań analityczno-biznesowych
 • współpracę ze starszymi analitykami podczas budowy modeli predykcyjnych oraz narzędzi optymalizacyjnych w branży finansowej i innych
 • modyfikacje funkcjonalne oraz jakościowe istniejących rozwiązań AMA Institute
 • wdrożenie oraz utrzymanie modeli w środowiskach produkcyjnych – monitoring, walidacja oraz modyfikacja
 • tworzenie rozwiązań typu Business Intelligence

Niezbędne wymagania:

 • wyższe wykształcenie (statystyka, ekonometria, metody ilościowe lub pokrewne)
 • dobra znajomość klasycznych technik budowy modeli, ich własności i możliwych zastosowań
 • dobra znajomość Python oraz jego podstawowych pakietów: numpy, pandas, sklearn, matplotlib
 • umiejętność przekładania wyników na wnioski biznesowe
 • analityczny umysł, skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów
 • dokładność i spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość SQL, PL/SQL
 • znajomość innych języków analizy danych: R, SAS 4GL, VBA
 • znajomość popularnych algorytmów optymalizacyjnych
 • doświadczenie w obsłudze API oraz tworzeniu własnych serwisów typu REST za pomocą języka Python
 • umiejętność tworzenia wizualizacji przy użyciu Tableau, Dash Python lub innego narzędzia typu Business Intelligence
 • doświadczenie w pracy z Klientem

Oferujemy:

 • szybką ścieżkę rozwoju w ramach młodego, ale doświadczonego i ambitnego zespołu
 • realny wpływ na rozwój firmy i otoczenia biznesowego
 • możliwość pozyskania doświadczenia biznesowego w zróżnicowanych branżach, a także doświadczenia w pracy z Klientem
 • wymianę wiedzy i rozwój wewnątrz firmy
 • udział w konferencjach i wydarzeniach
 • stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzeniem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kariera@amainstitute.pl. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: „Rekrutacja Junior Data Scientist”

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMA Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.