Skip to main content

Optymalizacja wyniku
finansowego

Wiemy, jakie filary oraz rozwiązania powinny być wdrożone, aby firma pożyczkowa funkcjonowała w sposób maksymalizujący nie tylko wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ale również satysfakcję klientów i pracowników sprzedaży. Modele analityczne, procesy sprzedażowe i windykacyjne, zarządzanie ceną i wiele innych elementów powinny tworzyć spójny mechanizm, gwarantujący bezpieczeństwo całego sektora pożyczkowego. Skutecznie zaprojektujemy i kompleksowo wdrożymy wszystkie niezbędne obszary, z których składa się skomplikowany biznes pożyczkowy. Jesteśmy również w stanie dostrzec słabe strony poszczególnych elementów i stworzyć optymalne czasowo i stosowne merytorycznie rozwiązanie korygująco-naprawcze.

Publikacja AMA Institute

Co może zrobić AMA Institute?

Budowa biznesu pożyczkowego od podstaw

 • budowa business case
 • analiza i budowa work-flow procesu biznesowego end-to-end
 • budowa karty scoringowej
 • budowa silnika decyzyjnego
 • budowa systemu antyfraudowego
 • budowa campaign management ACURA (Acquisition, Cross-sell, Up-sell, Retention, Advocacy – modele lojalnościowe)
 • specyfikacja i tworzenie kluczowych wskaźników biznesowych
 • monitoring i utrzymanie procesów zarządzania ryzykiem
 • budowa modelu dystrybucji

Analiza efektywności i dochodowości linii consumer finance

Budowa drzewa decyzyjnego – centrum dowodzenia obszarem consumer finance

 • polityka zarządzania produktem
 • polityka cenowa
 • koszty ryzyka operacyjnego
 • koszty ryzyka kredytowego
 • koszty akwizycji
 • koszty utrzymania

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Tworzymy unikalny zespół osób o różnych kompetencjach, który wielokrotnie budować biznes pożyczkowy w wielu instytucjach finansowych. Wiemy, jakie pułapki i problemy występują najczęściej. Wiemy, jakie są wewnętrzne relacje poszczególnych części biznesu. Wiemy też, jak duży wpływ na kształt całości mogą mieć nawet najmniejsze elementy.

Korzystając z naszej wiedzy, klienci mogą nabyć własnych kompetencji, a tym samym osiągnąć przewagę konkurencyjną, prowadzącą do mocnej pozycji rynkowej.

Skontaktuj się z nami
Close Menu