Skip to main content

Przykłady projektów realizowanych przez
AMA Institute

Przegląd procesu akceptacji kredytowej, optymalizacja polityki ryzyka kredytowego oraz zbudowanie automatycznego raportowania ? Business Intelligence ? dla instytucji pożyczkowej w Polsce.

W ramach projektu AMA Institute przeprowadziśa audyt procesu akceptacji kredytowej, wskazując obszary wymagające poprawy. Podczas prac projektowych zostały zbudowane modele scoringowe i nowa polityka ryzyka, które zostały wdrożone poprzez budowę narzędzia informatycznego ? silnika ryzyka kredytowego. Został on zaimplementowany i zintegrowany z głównym systemem produkcyjnym. Oprócz tego AMA Institute zbudowaća proces automatycznego raportowania kluczowych wskaźników biznesowych, wspierających proces monitorowania całego procesu akceptacji kredytowej.

AMA BI Bank Management?

Przeprowadzenie analizy wniosków o pożyczkę pod kątem wskazania kluczowych wskaźników i dopasowania narzędzi analitycznych dla instytucji pożyczkowej w Polsce.

W ramach projektu AMA Institute przeprowadziśa analizą danych, zbadała aktualnie wykorzystywane modele ryzyka i ich moce predykcyjne. Zbudowaliśmy nowe modele scoringowe oraz zaproponowaliśmy zmiany do reguł odrzucających w celu zwiększenia progu akceptacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kredytowego. Został zbudowany business case, wskazujący na możliwość znaczącej poprawy wyniku finansowego poprzez wdrożenie zaproponowanej listy rekomendacji.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Nasze podejście zakłada sterowanie funkcjonującymi procesami w celu ich optymalizacji. Naszym klientom dostarczamy rekomendacje, opierające się na zrozumieniu kluczowych wskaźników dla poszczególnych gałęzi biznesu klienta w połączeniu z analizą procesów operacyjnych i szczegółowych danych biznesowych.

Szybko tworząc hipotezy, testując je i analizując wyniki, wypracowujemy quick-wins, dające w krótkim czasie wymiernie korzyści finansowe.

Skontaktuj się z nami
Close Menu