Skip to main content

Wykorzystanie potencjału danych do budowy organizacji data-driven.

AMA Institute Method© stanowi dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie, umożliwiające efektywne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności oraz funkcjonowania wielu źródeł danych. Narzędzie przetwarza, analizuje i zapisuje przeprowadzone analizy, wizualizując je w dowolnej technologii Business Intelligence.

Wdrożenie AMA AIM© następuje w trzech krokach:

1

Budowa specyfikacji rozwiązania według indywidualnie określonych celów oraz potrzeb firmy.

2

Konfiguracja, parametryzacja oraz budowa prototypu docelowego rozwiązania AMA Institute Method© spełniającego wszystkie wymagania opisane wspólnie z klientem w kroku pierwszym.

3

Wdrożenie AMA Institute Method© w środowisku informatycznym klienta lub uruchomienie rozwiązania w modelu SaaS. Przygotowanie pracowników do samodzielnego zarządzania AMA Institute Method©.

Dlaczego warto w to zainwestować?

AMA Institute Method© zostało wdrożone w kilkunastu firmach w branży finansowej windykacyjnej, retail/e-commerce, wydawniczej, transportowej, produkcyjnej oraz innych. We wszystkich przypadkach zastosowanie AMA Institute Method© pozwoliło na implementację różnorodnych modeli predykcyjnych. Dzięki zastosowaniu AMA Institute Method©, zbudowano uporządkowane systemy raportowania oraz umożliwiono efektywne zarządzanie danymi pochodzącymi z wielu źródeł.
Pobierz katalog produktu - PDF

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

w przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu