Skip to main content

Narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym, zbudowane w oparciu o innowacyjne metody analityczne.

AMA DEN© jest narzędziem przeznaczonym dla każdej firmy niezależnie od branży. Pozwala na wdrożenie dowolnych procesów analitycznych, zbudowanych w oparciu o analitykę predykcyjną, narzędzia machine learning oraz sztuczną inteligencję.

Pobierz katalog - PDF

Case study

AMA Decision Engine© zostało wdrożone w kilkunastu organizacjach w różnych branżach, m.in. bankowej, windykacyjnej, pożyczkowej, retail/e-commerce, produkcyjnej i innych.
Zastosowanie AMA Decision Engine© pozwoliło na implementację różnorodnych modeli analitycznych (były to m.in.: regresje logistyczne, proporcjonalnego hazardu, lasy losowe, sieci neuronowe, XGBoost, programowania liniowego Simpleks, szeregi czasowe SARIMA / GARCH, łańcuchy Markova i inne), wspierając w czasie rzeczywistym zarządzanie kluczowymi procesami decyzyjnymi.
Pobierz katalog produktu - PDF

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

w przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu