Skip to main content

Narzędzie do optymalnego zarządzania kampaniami marketingowymi w oparciu o innowacyjne metody analityczne.

Marketing Campaigns Optimization© jest narzędziem analityczno-informatycznym pozwalającym na efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi poprzez zautomatyzowane planowanie harmonogramu kampanii promocyjnych. Narzędzie optymalizuje zarówno koszty marketingowe, jak i oczekiwane efekty planowanych kampanii.

Marketing Campaigns Optimization© tworzy wizualizacje harmonogramu kalendarza promocji na najbliższe 52 tygodnie (podejście strategiczne) oraz na najbliższy kwartał (podejście operacyjne). Narzędzie dostarcza informacje w zakresie mocy predykcyjnej modeli, wyników i efektów przeprowadzonych kampanii promocyjnych oraz rekomendacje zmiany przyszłych akcji promocyjnych.

Pobierz katalog - PDF

Dlaczego warto w to zainwestować?

Marketing Campaigns Optimization© zostało wdrożone w firmach z branży handlu detalicznego. Automatyzacja oraz odpowiednio dobrany zestaw raportów pozwolił szybko i skutecznie wyszkolić pracowników w zakresie codziennego wykorzystywania narzędzia przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Wymiernym wynikiem wdrożenia AMA MCO© było zwiększenie efektywności strategii marketingowych – osiągnięto dwucyfrowy pozytywny wpływ na wyniki finansowe (wyrażony w procentach).
Produkt cechuje się bardzo krótkim czasem wdrożenia – liczonym w dniach a prosta architektura rozwiązania gwarantuje elastyczność i możliwość dostosowania Marketing Campaigns Optimization© do indywidualnych potrzeb klienta.
Pobierz katalog produktu - PDF

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

w przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu