Skip to main content

Narzędzie do przeprowadzania oraz automatycznej analizy ankiet pracowniczych przy użyciu chatbotów i systemu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy języka naturalnego (NLP Natural Language Processing).

Stosujemy dwutorowe podejście do analizy pytań otwartych w ankietach pracowniczych:

Pobierz katalog - PDF

Dlaczego warto w to zainwestować?

AMA NLP Employee Survey Analysis© pozwoliło na skonstruowanie procesów automatycznej, spersonalizowanej, komunikacji z rozproszoną geograficznie siecią pracowników w Polsce.

Zalety rozwiązania:
  • Unikalność – uzyskanie w czasie rzeczywistym odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest zawartość udzielonych odpowiedzi”?
  • Możliwość automatycznych analiz zawartości udzielanych odpowiedzi, a nie sam fakt śledzenia udzielenia odpowiedzi
  • Pełna anonimowość użytkowników która pozwala na otwartą wewnętrzną komunikację oraz większe prawdopodobieństwo uzyskania informacji zwrotnej od swoich pracowników

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

W przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu