Skip to main content

Dedykowana aplikacja mobilna (Android, iOS) służąca do przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz badań ankietowych – narzędzie łączące w jednym miejscu pracodawcę, kandydata oraz firmę rekrutacyjną.

Obecne funkcjonalności z możliwością spersonalizowania

 • Publikacja ofert w aplikacji mobilnej
 • Segmentacja oraz wybór ofert pracy przez kandydata
 • Określenie preferencji kandydata oraz dopasowanie ofert do indywidulanych potrzeb jego profilu
 • Segmentacja kandydatów pod kątem indywidulanych wymagań pracodawcy
 • Przeprowadzenie testów wiedzy w ramach procesów rekrutacyjnych
 • Komunikacja dwukierunkowa w formie chatu z wykorzystaniem chatbotów
 • Udokumentowanie całej historii prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 • Przeprowadzenie badań ankietowych
Pobierz katalog - PDF

Dlaczego warto w to zainwestować?

AMA Recruitment Mobile Application© pozwoliło na znaczne skrócenie czasu poświęconego na rekrutację po stronie pracodawcy oraz kandydata.

Zalety rozwiązania:
 • Wykorzystanie chatbotów
 • Maksymalizacja ilości i kompletności wypełnienia badań ankietowych poprzez uproszczenie procesu udzielania odpowiedzi
 • Wdrożenie jednego narzędzia komunikacyjnego z możliwością rozwoju funkcjonalności w ramach budowy narzędzi do efektywnej komunikacji wewnętrznej z pracownikami z wykorzystaniem smartphone’ów.

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

w przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu