Przykłady projektów realizowanych przez
AMA Institute

Budowa uniwersalnego rozwiązania analitycznego dedykowanego sektorowi MŚP na podstawie danych paragonowych.

W ramach projektu AMA Institute zaprojektowała prototyp produktu AMA BI Retail Management©, zdefiniowała metody analityczne, które będą wykorzystane, oraz strategię rozwoju narzędzia na rynku w Polsce.

AMA BI Retail Management©

Budowa modelu prognozującego popyt dla organizacji posiadającej różnorodne produkty, sprzedawane przez dużą sieć sklepów w całej Polsce.

W ramach projektu AMA Institute, w oparciu o analizę szeregów czasowych, zbudowała model, pozwalający prognozować przyszły popyt na poszczególne produkty z akceptowalnym poziomem błędu.

Przeprowadzenie analiz sprzedaży i innych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stworzenie ekosystemu monitoringu procesów logistycznych oraz wdrożenie raportowania biznesowego w jednej instytucji z branży Retail.

AMA Institute przeprowadziła analizę istniejących procesów operacyjnych i monitorujących zarządzanie siecią sprzedaży oraz badania Mystery Shopping zarówno w sklepach klienta, jak i w sklepach konkurencji. AMA Institute zarekomendowała odpowiedni rozwój takich obszarów jak: model zdefiniowania optymalnych cen produktów, model optymalnego zatowarowania sklepów, system wczesnego ostrzegania przeciwdziałający potencjalnym nadużyciom, system efektywnego monitorowania i zarządzania siecią sklepów oraz wdrożenie standardów związanych z obsługą klienta.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Nasze podejście zakłada sterowanie funkcjonującymi procesami w celu ich optymalizacji. Naszym klientom dostarczamy rekomendacje, opierające się na zrozumieniu kluczowych wskaźników dla poszczególnych gałęzi biznesu klienta w połączeniu z analizą procesów operacyjnych i szczegółowych danych biznesowych.

Szybko tworząc hipotezy, testując je i analizując wyniki, wypracowujemy quick-wins, dające w krótkim czasie wymiernie korzyści finansowe.

Skontaktuj się z nami