Strategiczne zarządzanie sprzedażą

Rozwiązujemy problem funkcjonowania firmy w obrębie dwóch światów: sprzedaży i pozostałej części organizacji. Z naszego doświadczenia wiemy, że sprzedaż tkwi w paradygmacie nie przynoszącym dla organizacji i jej pracowników gwarancji sukcesu i skutecznego przywództwa prowadzącego do zdobycia udziału w rynku i wygranej walki konkurencyjnej. Wbrew tej tendencji, umieszczamy sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa i pomagamy zaplanować funkcjonowanie organizacji podporządkowanej całkowicie jednostkom, które bezpośrednio pracują z obecnymi oraz potencjalnymi klientami.

CO MOŻE ZROBIĆ AMA INSTITUTE?
  • Analiza potencjału sprzedaży i wdrożenie rekomendacji
  • naziemne sieci sprzedaży
  • centrum obsługi telefonicznej
  • Analiza kluczowych obszarów i wdrożenie rekomendacji
  • budowa i wdrożenie strategii oraz praktyk zarządzania zasobami ludzkimi
  • budowa i wdrożenie standardów pracy dla menedżerów i pracowników sprzedaży
  • budowa efektywnej struktury sprzedaży
  • budowa efektywnej komunikacji wewnętrznej
CO OSIĄGNIESZ PRACUJĄC Z AMA INSTITUTE?

Wspólnie odkrywamy, że zarządzanie sprzedażą to proces aktywny. W jego trakcie dochodzi do szeregu zmian całej organizacji, wskutek których następuje poprawa wyników i efektów pracy zarządzanego przedsiębiorstwa. Ukazując niezbędne obszary funkcjonowania firmy jako dynamiczna i spójna całość, tworzymy warunki konieczne do budowania inspirującego miejsca pracy dla najlepszej na rynku kadry. Nasze działania ukierunkowane są na rozpoznanie życiowego partnera biznesowego oraz na kreowanie najwyższej kultury etycznej, realizację celów finansowych przez właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI