Warsztaty i wykłady stacjonarne

Nasze warsztaty i wykłady organizujemy w celu urzeczywistnienia naszej wizji zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami. Jedna z nich, szczególnie dla nas ważna, to dzielenie się wiedzą. Zależy nam na tworzeniu otoczenia składającego się z nowej generacji liderów, ekspertów i profesjonalistów, którzy poprzez ciągłe doskonalenie siebie będą zmieniać na lepsze otaczający nas świat. Weź udział w naszych wykładach – dzięki temu wspólnie wejdziemy na wyższe poziomy kompetencji.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
 • Budowa, monitoring i walidacja modeli scoringowych
 • Proces akceptacji kredytowej
 • Umiejętne zarządzanie akwizycją i cross-up-sell w oparciu o modele scoringowe
 • Praca na symulowanych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK)
BUDOWA I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE 'CONSUMERFINANCE'
 • Budowa efektywnego CRM analitycznego
 • Efektywne zarządzanie multi/omni - channel
 • Efektywny proces zarządzanie ceną –risk-based-pricing
 • Budowa drzewa decyzyjnego w obszarze consumer finance
BUDOWA EFEKTYWNYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH

 • Po dwóch liniach frontu: Ryzyko kontra Sprzedaż
 • Budowa i monitoring modeli windykacyjnych
 • Zarządzanie windykacją polubowną

EFEKTYWNE PODEJMOWANIE DECYZJI BIZNESOWYCH W OPARCIU O BUISNESS INTELLIGENCE

 • Wykorzystanie analityki w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Wykorzystanie analityki w efektywnym zarządzaniu sprzedażą
 • Jak zbudować najlepszych inżynierów danych w przedsiębiorstwie?

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

 • Strategiczne zarządzanie sprzedażą
 • Sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa
 • Najlepsze praktyki HR w ramach strategicznego zarządzania sprzedażą
 • Rola systemu motywacyjnego i metodologia jego projektowania

PROJEKTOWANIE I BUDOWA OD PODSTAW EFEKTYWNYCH SIECI SPRZEDAŻY

 • Budowa sieci sprzedaży od zera
 • Waga standaryzacji pracy w życiu menedżera i pracownika sprzedaży
 • Rola struktury organizacyjnej sprzedaży i metodologia jej optymalizacji
 • Jak budować wspierające sprzedaż cele biznesowe przedsiębiorstwa?