Wykłady wideo

Wykorzystując wiedzę dużej grupy ekspertów z różnych obszarów, przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw wykładów i materiałów, z których możesz korzystać nie wychodząc z domu. Jesteśmy przekonani, że ich merytoryczna zawartość pozwoli Ci na osiągnięcie wyższych poziomów kompetencji. Serdecznie zapraszamy - miłego oglądania!

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

Z tego wykładu dowiesz się:

W tym cyklu wykładów poznasz szczegółowo każdy element, z którego składa się proces efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym. Znajdziesz tu szczegółowe analizy i informacje na temat takich obszarów jak: bazy danych, silnik decyzyjny, regulacje zewnętrzne, modele scoringowe, procesy biznesowe, raportowanie oraz obszar zarządzania zespołem. Na podstawie dostarczonej wiedzy, będziesz mógł samodzielnie zarządzać skomplikowanym, ale fascynującym obszarem zarządzania ryzykiem kredytowym.

ILOŚĆ WYKŁADÓW: 6

ŁĄCZNY CZAS: 9 GODZIN 20 MINUT

ZOBACZ WYKŁADY

Budowa i efektywne zarządzanie consumer finance

Z tego wykładu dowiesz się:

W tym cyklu wykładów poznasz szczegółowo każdy element składowy rachunku zysków i strat dla obszaru consumerfinance. Znajdziesz tu szczegółowy opis i analizy wszystkich elementów, które wpływają na wynik finansowy tej linii biznesowej. Zobaczysz nie tylko z czego się składają przychody i koszty, ale również, w jaki sposób te poszczególne elementy są ze sobą powiązane. Na podstawie dostarczonej wiedzy, będziesz mógł efektywnie samodzielnie zarządzać całym obszarem consumerfinance w każdej instytucji finansowej.

ILOŚĆ WYKŁADÓW: 6

ŁĄCZNY CZAS: 9 GODZIN 20 MINUT

ZOBACZ WYKŁADY

Budowa efektywnych procesów biznesowych

Z tego wykładu dowiesz się:

W tym cyklu wykładów poznasz szczegółowo obszary, na które powinieneś zwrócić uwagę, jako inżynier danych aby prezentować rzeczy trudne (zaawansowane modelowanie statystyczne) w sposób prosty oraz zrozumiały przez osoby ze środowiska biznesu. Jedną z najważniejszych umiejętności, którą uzyskasz będzie formułowanie i opisywanie większości problemów wielkościami finansowymi oraz miernikami, którymi posługuje się biznes. Na podstawie dostarczonej wiedzy, będziesz mógł skutecznie wpływać na całą organizację.

ILOŚĆ WYKŁADÓW: 6

ŁĄCZNY CZAS: 9 GODZIN 20 MINUT

ZOBACZ WYKŁADY

Efektywne podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o Business Intelligence

Z tego wykładu dowiesz się:

W tym cyklu wykładów dowiesz się,w jaki sposób zmienić organizację w której pracujesz, z opartej na wiedzy eksperckiej, w przedsiębiorstwo, szybko reagujące na zmianę oraz podejmujące decyzje w oparciu o dane oraz analitykę. Zobaczysz, że zmiany, którychbyć może trzeba dokonać dotykają kilku obszarów: procesy biznesowe, kultura podejmowania decyzji na wyższym szczeblu menedżerskim oraz obszar zarządzania pracownikami.Na podstawie dostarczonej wiedzy, będziesz mógł istotnie usprawnić funkcjonujące w organizacji procesy.

ILOŚĆ WYKŁADÓW: 6

ŁĄCZNY CZAS: 9 GODZIN 20 MINUT

ZOBACZ WYKŁADY

Strategiczne zarządzanie sprzedażą

Z tego wykładu dowiesz się:

W tym cyklu wykładów dowiesz się jak umieścić sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa oraz jak zaplanować efektywne funkcjonowanie organizacji podporządkowanej całkowicie jednostkom, które bezpośrednio pracują z Twoimi klientami. Jako Szef Sprzedaży lub Zarządzający poznasz szczegółowo, jak ważnymi i współzależnymi są takie elementy jak: standaryzacja pracy, istotność struktury organizacyjnej, systemu motywacyjnego, komunikacji wewnętrznej oraz celów biznesowych poszczególnych jednostek.

ILOŚĆ WYKŁADÓW: 6

ŁĄCZNY CZAS: 9 GODZIN 20 MINUT

ZOBACZ WYKŁADY

Projektowanie i budowa od podstaw efektywnych sieci sprzedaży

Z tego wykładu dowiesz się:

W tym cyklu wykładów dowiesz się jak wykorzystując nasz autorski model CHESS LOGIC®zbudować najbardziej efektywną sieć sprzedaży. Wykorzystując nasze wykłady będziesz w stanie samodzielnie zbudować sieć sprzedaży, która nie opiera się na zarządzaniu jedynie wynikowym, a buduje kulturę organizacyjną, która wspiera proces sprzedaży i obsługi klienta w sposób, który z jednej strony buduje długofalową relacje z Twoimi klientami, a z drugiej strony maksymalizuje wynik biznesowy.

ILOŚĆ WYKŁADÓW: 6

ŁĄCZNY CZAS: 9 GODZIN 20 MINUT

ZOBACZ WYKŁADY