AMA Institute

ADVANCED MODELLING ADVISORS

B2B

Produkty dla Biznesu – B2B

ZOBACZ

B2C

Produkty dla Profesjonalistów – B2C

ZOBACZ

W BIZNESIE MENEDŻER, TAK JAK GRACZ SZACHOWY MUSI WYBRAĆ NAJLEPSZY RUCH SPOŚRÓD MILIONA RÓŻNYCH MOŻLIWOŚCI

AMA INSTITUTE JEST FIRMĄ KONSULTINGOWĄ, KTÓRA SPECJALIZUJE SIĘ W:

MISJA

Dostarczamy naszym Klientom wiedzę oraz rozwiązania najwyższej jakości, dążąc do ich ciągłego rozwoju i zbudowania pomiędzy nimi, trwałej relacji w oparciu o zaufanie i filozofię win-win.

WIZJA

Tworzymy organizacje oraz kreujemy profesjonalistów nowej generacji, którzy stworzą najbardziej przyjazne i rozwojowe miejsca pracy. Stosujemy najwyższe standardy wiedzy i etyki zawodowej oraz rozwijamy otaczający nas świat.

NASZE WARTOŚCI

Wyznawane przez nas wartości służą budowie długofalowych
relacji opartych na szacunku, zaufaniu i poczuciu
odpowiedzialności

Różnorodność

Cenimy otwartość, odmiennośc opinii i poglądów. Uważamy, że komplementarność kompetencji jest kluczem do budowy lepszego jutra.

Uczciwość

We wszystkich naszych działaniach uczciwość pełni rolę nadrzędną. Naszych pracowników i partnerów dobieramy kierując sie zasadą moralności i rzetelności.

Społeczna odpowiedzialnośc

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie relacji win-win między uczestnikami procesów rynkowych. Od tej reguły nie ma wyjątków.

Dzielenie się wiedzą

Działamy z pasją i ciągle doskonalimy siebie. Uważamy, że dzielenie się wiedzą z otaczającym nas światem jest naszym obowiązkiem.

KOMPETENCJE

Nasze komplementarne kompetencje tworzą unikalną wartość dla klienta. Doradzamy w budowaniu efektywnych procesów biznesowych i sprzedażowych, które tworzą spójne i współgrające mechanizmy. Cały ekosystem funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych business intelligence, które w prosty sposób wspierają optymalne funkcjonowanie organizacji. Efektem zastosowania naszych kompetencji jest maksymalizacja korzyści dla klienta oraz właściciela przedsiębiorstwa.

Efektywne zarządzenie ryzykiem kredytowym

Zobacz więcej

Budowa i efektywne zarządzanie consumer finance

Zobacz więcej

budowa efektywnych procesów biznesowych

Zobacz więcej

efektywne podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o business INTELLIGENCE

Zobacz więcej

strategiczne zarządzanie sprzedażą

Zobacz więcej

projektowanie i budowa od podstaw efektywnych sieci sprzedaży

Zobacz więcej

CENTRUM WIEDZY

Z wykorzystaniem różnych form i sposobów nauki dostarczamy wiedzę i kształcimy kompetencje dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem. Staramy się szczegółowo przedstawiać bardzo szeroki zakres problematyki oraz personalizować narzędzia, które odpowiedzą na Twoje indywidualne potrzeby. Cieszymy się, że jesteś tutaj i liczymy na długofalową, owocną i trwałą współpracę.

Indywidualne cykle spotkań

Indywidualne cykle prowadzonych spotkań skupiają się wokół rozwoju Twoich profesjonalnych kompetencji w obszarze, którym zarządzasz

Zobacz więcej

Warsztaty i wykłady stacjonarne

Nasze warsztaty i wykłady organizujemy w celu urzeczywistnienia naszej wizji zgodznie z wyznanymi pzrez nas wartościami

Zobacz więcej

Wykłady wideo

Wykorzystując wiedzę dużej grupy ekspertów z różnych obszarów, przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw wykładów i materiałów, z których możesz korzystań nie wychodząc z domu.

Zobacz więcej

Publikacje

Tutaj znajdziesz linki do publikacji oraz literatury, które dobraliśmy dla Ciebie. Miłej lektury!

Zobacz więcej

KAROL

PRZANOWSKI

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Credit Scoring. Jego pasją jest budowanie, monitorowanie i walidowanie modeli analitycznych. W okresie swojej kariery wielokrotnie budował efektywne procesy biznesowe w zakresie ryzyka kredytowego, CRM analitycznego i szeroko pojętego consumer finance. Komunikatywny, otwarty na zmiany, czerpiący ogromną satysfakcję z dzielenia się wiedzą. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek. Doskonały mówca, wielokrotnie angażowany podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej, magister matematyki i doktor fizyki (Uniwersytet Łódzki) oraz posiadacz dyplomu MBA (PAN, Polska).

PAWEŁ

OBERDA

Doświadczony project menedżer, zarządzający obszarem produktów kredytowych. Wielokrotnie budował od podstaw procesy biznesowe w obszarze consumer finance w oparciu o potrzeby klienta, dające wymierne efekty organizacji w postaci maksymalizacji wyniku finansowego. W swojej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę statystyczną, biznesową i bazodanową. Budował wielokrotnie modele behawioralne, cross-up-sell, antyfraudowe i anty-churn. Jest inżynierem informatyki (PAN) i magistrem zarządzania i marketingu (SGGW).