Skip to main content

Przykłady projektów realizowanych przez
AMA Institute

Przegląd i optymalizacja procesów windykacyjnych w jednej z międzynarodowych firm windykacyjnych.

  • Przegląd procesów podejmowania decyzji biznesowych
  • Przegląd istnieją˝cego systemu raportowania
  • Przegląd danych i ocena potencjału zdefiniowania nowej strategii segmentacji klientów
  • Zdefiniowanie docelowej struktury bazy danych dla potrzeb analitycznych i wdrożenia strategii windykacyjnych
  • Wykonanie segmentacji portfela w ramach podejmowania kluczowych decyzji w procesie odzyskiwania należności windykacyjnych (budowa odpowiednich modeli scoringowych)
  • Budowa modeli zmiany etapów windykacyjnych, wraz ze wskazaniem zasadności ekonomicznej przekierowania spraw do poszczególnych etapów
  • Budowa modeli wskazujących najlepsze strategie windykacyjne dla poszczególnych segmentów w oparciu o dedykowane narzędzie analityczne AMA – Next Best Action©
  • Operacjonalizacja zdefiniowanych strategii windykacyjnych
Pobierz katalog - PDF AMA - Next Best Action©

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Nasze podejście zakłada sterowanie funkcjonującymi procesami w celu ich optymalizacji. Naszym klientom dostarczamy rekomendacje, opierające się na zrozumieniu kluczowych wskaźników dla poszczególnych gałęzi biznesu klienta w połączeniu z analizą procesów operacyjnych i szczegółowych danych biznesowych.

Szybko tworząc hipotezy, testując je i analizując wyniki, wypracowujemy quick-wins, dające w krótkim czasie wymiernie korzyści finansowe.

Skontaktuj się z nami
Close Menu