Skip to main content

Przykłady projektów realizowanych przez
AMA Institute

a. Analiza potencjału rozwoju jednego z przedsiębiorstw w branży transportowej.

W ramach projektu AMA Institute przeanalizowała wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z jednej strony wskazując obszary do rozwoju i rekomendując konkretne rozwiązania, z drugiej strony – budując infrastrukturę bazodanową i narzędzie raportowania kluczowych wskaźników biznesowych – Business Intelligence, pozwalającą na efektywny monitoring funkcjonowania przedsiębiorstwa.

b. Budowa narzędzi analitycznych, wspierających kluczowe decyzje biznesowe dla jednego z przedsiębiorstw w branży transportowej.

W ramach projektu AMA Institute zdefiniowała kluczowe obszary, niezbędne do wdrożenia w ramach automatyzacji i budowy odpowiednich narzędzi analitycznych.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Nasze podejście zakłada sterowanie funkcjonującymi procesami w celu ich optymalizacji. Naszym klientom dostarczamy rekomendacje, opierające się na zrozumieniu kluczowych wskaźników dla poszczególnych gałęzi biznesu klienta w połączeniu z analizą procesów operacyjnych i szczegółowych danych biznesowych.

Szybko tworząc hipotezy, testując je i analizując wyniki, wypracowujemy quick-wins, dające w krótkim czasie wymiernie korzyści finansowe.

Skontaktuj się z nami
Close Menu