Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych AMA Institute Sp. z o.o. Sp.k.

I. Postanowienia ogólne
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu AMA Institute (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, AMA Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (03-984), przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 9/240, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000711563 (zwana dalej „AMA Institute”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

AMA Institute przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis w domenie amainstitute.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron AMA Institute. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

II. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony AMA Institute nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony AMA Institute. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

III. Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią AMA Institute. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

IV. Mechanizm Cookies na stronie internetowej AMA Institute
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies.
„Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze strona serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Serwis wykorzystuje trzy różne sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

 

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
GSES Sesyjne Przechowuje wartość liczbową wykorzystywaną przez licznik odwiedzanych stron.
RABAN Sesyjne Przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej przez użytkownika platformy i jej wersji językowej.
JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko jeśli połączenie jest szyfrowane protokołem SSL.

 
Serwis wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:
 

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
MoodleSession Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

 
Serwis wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania logowania do serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:
 

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

 
Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami Cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami Cookies spowoduje, iż pliki Cookies będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

V. Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Ama Institute.

VI. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

VII. Kontakt
Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@amainstitue.pl