Skip to main content

Prognozowanie popytu

W efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw, produkcją (i/lub kontrahentami) oraz efektywnością sprzedaży, niezmiernie ważna jest umiejętność precyzyjnego estymowania przyszłego popytu klientów na własne produkty.

Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że narzędzia analityczne, wspierające prognozowanie przyszłego popytu, przynoszą wymierne korzyści finansowe.

Pobierz katalog - PDF

Co może zrobić AMA Institute?

AMA Institute w krótkim czasie może wdrożyć narzędzie analityczne, które w zautomatyzowany sposób, na podstawie danych historycznych, prognozuje popyt klientów, osiągając akceptowalny poziom błędu prognozowania.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki współpracy z AMA Institute, Twoja organizacja może w sposób automatyczny, regularny i samouczący się, prognozować popyt na Twoje produkty oraz usługi. Nasze rozwiązania wyróżniają się również optymalnym czasem, potrzebnym na przeprowadzenie odpowiednich obliczeń podczas prognozowania ? nawet przy dużej liczbie i skomplikowanej hierarchii produktowej, wyliczenia mogą trwać zaledwie kilka lub kilkadziesiąt minut, pozwalając kadrze planistycznej efektywnie zarządzać całym procesem planistycznym.

Skontaktuj się z nami
Close Menu