AMA- Advanced
Scorecard Builder©

AMA-Advanced Scorecard Builder© (ASB) – autorskie rozwiązanie AMA Institute, pozwalające na zbudowanie i wdrożenie modeli predykcyjnych w dostępny, szybki i prosty sposób. Stosowane na szeroką skalę modele predykcyjne to przyszłość każdego biznesu stawiającego na strategię i konkurencyjność. Dzięki precyzyjnej analizie danych modele scoringowe udzielają odpowiedzi na pytania m.in. o prawdopodobne zachowania klienta, skuteczność kampanii marketingowych, a także pozwalają zwiększyć efektywność procesów operacyjnych.