Skip to main content

Celem unikalnego narzędzia AMA-Next Best Action© jest odnalezienie sekwencji działań, które pomogą osiągnąć zakładany cel biznesowy. Efektem zastosowania narzędzia AMA-Next Best Action© jest zdefiniowanie i wdrożenie sekwencji różnych akcji/działań marketingowych, które zakończą się predefiniowanym sukcesem w relacji z klientem.

Oferujemy:

Dzięki AMA-Next Best Action© w Twojej firmie może zacząć działać zaawansowana analityka, określająca najbardziej optymalne strategie kontaktu z klientem. Na podstawie tego rozwiązania organizacja nie tylko określa najbardziej optymalne ścieżki kontaktu z klientem, ale również planuje i estymuje zawczasu niezbędne zasoby ludzkie oraz wydatki. Narzędzie to bezwzględnie pomaga zatem w procesie budżetowania i planowania finansowego. Dodatkowo wbudowane narzędzia raportowe pomagają monitorować efektywność wyznaczonych strategii kontaktu.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki współpracy z AMA Institute i skorzystaniu z narzędzia AMA-Next Best Action©, zaawansowana analityka, estymacja zasobów i tworzenie skutecznej strategii kontaktu z klientem bądź w Twoim zasięgu.

Zapraszamy do kontaktu
Close Menu