Skip to main content

Efektywne zarządzanie
ryzykiem kredytowym

AMA Institute posiada unikalne kompetencje poparte głęboką wiedzę z zakresu modeli scoringowych oraz doświadczenie w stosowaniu ich w wielu instytucjach finansowych. Nasza przewaga w zarządzaniu ryzykiem kredytowym opiera się również na wykorzystaniu zaawansowanych modeli uwzględniających zewnętrzne czynniki związane z koniunkturą całego rynku finansowego. Przyczyniamy się do powstawania synergii między obszarami ryzyka, produktu i sprzedaży, osiągając maksymalny efekt korzyści dla klienta.

Pobierz katalog - PDF

Co może zrobić AMA Institute?

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Otrzymasz najwyższej jakości zaawansowane modele ryzyka wdrażane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie przekładające się na wymierne zyski finansowe dla przedsiębiorstwa. Nasze rekomendacje nie opierają się na kopiowanych schematach teoretycznych, ale stanowią zawsze podejście praktyczne, szyte na miarę unikalnych cech klienta.

Stosujemy iteracyjne podejście małych kroków w celu jak najszybszego wypracowania quick-wins mających pozytywny wpływ na wynik finansowy w krótkim czasie.

Skontaktuj się z nami
Close Menu