Skip to main content

Efektywne zarządzanie
kampaniami marketingowymi

W efektywnym zarządzaniu sprzedażą detaliczną ważne jest optymalne planowanie i egzekwowanie kampanii promocyjnych i marketingowych. AMA Institute wypracowało unikalne narzędzie, pozwalające przeanalizować wpływ zmian cenowych na zachowania klientów, w celu maksymalizacji wyniku finansowego.

Pobierz katalog - PDF Marketing Campaigns Optimization©

Co może zrobić AMA Institute?

Narzędzie, wypracowane przez AMA Institute pozwala na:

Narzędzie do zarządzania kampaniami marketingowymi w sposób automatyczny rekomenduje odpowiednie mechanizmy promocyjne, estymując odpowiedni wpływ na sprzedaż lub wynik finansowy (incremental). Oprócz tego wdrożone narzędzie pozwala również automatycznie monitorować wyniki przeprowadzonych już kampanii promocyjnych, przedstawiając oceny efektów kampanii i rekomendując zmiany do przyszłych akcji promocyjnych.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Unikalne narzędzie, wypracowane przez AMA Institute, pozwoli wdrożyć w Twojej organizacji unikalny zestaw raportów Business Intelligence w rekordowo krótkim czasie. Osiąganie sukcesu rynkowego jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy kluczowe decyzje opierają się na twardych danych i analizach klientów.

Nie podejmuj decyzji wyłącznie w oparciu o wiedzę ekspercką – skontaktuj się z nami i zacznij być liderem rynku!

Skontaktuj się z nami
Close Menu