Skip to main content

Opierając się na naszych wieloletnich doświadczeniach zawodowych w obszarze sprzedaży, stworzyliśmy autorski model CHESS LOGIC© służący wdrażaniu efektywnych struktur sprzedaży. Naszym klientom zbudujemy od podstaw, usprawnimy lub rozwiniemy każdy składowy element modelu. W rezultacie wykreujemy doskonale współgrający z resztą organizacji obszar sprzedaży.

Pobierz E-book

Oferujemy:

Przeprowadzenie audytu kluczowych obszarów na podstawie autorskiej metodologii

  • kwestionariusz
  • metody ilościowe

Budowę i wdrożenie:

  • efektywnej komunikacji wewnętrznej
  • odpowiedniej strategii oraz praktyk zarządzania zasobami ludzkimi
  • standardów pracy dla menedżerów i pracowników sprzedaży
  • spójności percepcji przewag konkurencyjnych przez klientów, pracowników oraz kadrę zarządzającą
  • efektywnej struktury organizacyjnej
  • efektywnego systemu MBO
  • efektywnego systemu raportowania wyników (Business Intelligence)
  • odpowiednich zaawansowanych modeli analitycznych i procesów dotyczących zarządzania cyklem życia klienta

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki nam i naszemu doświadczeniu zbudujesz efektywną sieć sprzedaży. Wspólnie wyznaczymy i rozwiniemy strategiczną, najistotniejszą część Twojej firmy, w której wdrożenie każdego elementu Chess Logic© umożliwi osiągnięcie celów biznesowych opartych na filozofii win-win.

Zapraszamy do kontaktu
Close Menu