Skip to main content

Rozwiązanie AMA-Debt Collections© adresuje potrzeby w obszarze zarządzania procesem windykacji polubownej.

Celem systemu jest optymalizacja procesów windykacji polubownej, osiągając wymierne korzyści finansowe.

Oferujemy:

AMA-Debt Collections© opiera się na dedykowanym narzędziu analitycznym AMA-Next Best Action©
Silnik decyzyjny zbudowany w oparciu o modele analityczne pozwala wyznaczać najlepsze kolejne działanie wobec klientów w celu maksymalizacji odzyskiwania należności.

AMA-Debt Collections© obsługuje następujące procesy:

AMA-Debt Collections© również generuje automatyczne raportowanie – Business Intelligence, prezentując najważniejsze kluczowe wskaźniki biznesowe, mierzące efektywność zarządzania procesem windykacji polubownej.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

AMA Institute posiada kompetencje biznesowe, analityczne i informatyczne, kreując rozwiązania, które w holistyczny i optymalny sposób budują wartość biznesową.

Uważamy, że zbudowanie fundamentów strategiczno-analitycznych jest niezbędne, aby w przyszłości stworzyć efektywny i wiodący obszar zarządzania odzyskiwaniem należności.

Zapraszamy do kontaktu
Close Menu