Skip to main content

Przewidywanie zapotrzebowania na kapitał ludzki

AMA Institute wspiera w osiąganiu celów strategicznych HR w obszarach dotyczących określania profilu kandydata oraz zaprojektowania efektywnych procesów kadrowych w oparciu o predykcję przyszłych potrzeb kadrowych dla poszczególnych obszarów biznesowych. Dobór odpowiednich metod statystycznych, pomoże wskazać precyzyjne zapotrzebowanie na kapitał ludzki z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Pobierz katalog - PDF

Co może zrobić AMA Institute?

  • Przewidzień zapotrzebowanie na kapitał ludzki o odpowiednim profilu w określonym oknie czasowym
  • Dobrać odpowiednie metody statystyczne

W celu określenia przyszłego zapotrzebowania na kapitał ludzki, można przykładowo wykorzystać metody związane z analizą szeregów czasowych (patrz wykres: ?Analiza szeregów czasowych SARIMA/GARH?) lub metody uczenia maszynowego (patrz wykres: ?Model klasy uczenia maszynowego ? XGBoost/lasy losowe?) dotyczące przewidywania popytu, na którego zaspokojenie potrzebne są określone kompetencje oraz specjalizacje pracowników. Analizy szeregów czasowych stosuje się, kiedy zmiany w popycie wynikają z sezonowości i cykliczności. Modele uczenia maszynowego są natomiast wykorzystywane, kiedy zmiany w popycie wynikają z zewnętrznych czynników i nie wykazują tendencji do okresowych regularnych fluktuacji.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki pomocy AMA Institute w rekordowo szybkim czasie możesz zbudować modele analityczne określające przyszłe zapotrzebowanie na kapitał ludzki. Posiadane przez nas narzędzia, doświadczenie i wiedza, pozwalają szybko zidentyfikować wyzwania jeszcze przed ich faktycznym wystąpieniem.

Wyróżnia nas fakt, że oprócz doboru i budowy modeli analitycznych, pomagamy wdrożyć wszystkie niezbędne rozwiązania bez zbędnego zaangażowania zasobów lub wydatków informatycznych.

Skontaktuj się z nami
Close Menu