AMA-Kredyt Express©

AMA Institute wie, jakie filary oraz rozwiązania powinny być wdrożone, aby proces kredytowy nie tylko funkcjonował w sposób maksymalizujący wyniki finansowe, ale również budował zaufanie i satysfakcję klientów oraz pracowników sprzedaży. Wdrożone przez nas modele analityczne, procesy sprzedażowe, zarządzanie ceną oraz wiele innych elementów tworzą spójny mechanizm, który dba o bezpieczeństwo całego sektora finansowego.

System AMA-Kredyt Express© dokonuje setek obliczeń i kombinacji, aby dostosować najlepszą z możliwych ofert dla potencjalnych klientów.

Oferujemy:

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu AMA-Kredyt Express© Twoja organizacja wprowadzi proces kredytowy, oparty na logice właściwie wskazującej, których klientów stać na zaciąganie zobowiązań kredytowych, a którym trzeba pomóc w rozwiązaniu ich potrzeb w sposób inny niż zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych.

AMA-Kredyt Express© uprości i przyspieszy procesy operacyjne, w wyniku czego staną się one mniej skomplikowane, bardziej transparentne oraz zrozumiałe dla klientów, umożliwiając tym samym ich skuteczną edukację w zarządzaniu finansami osobistymi.

AMA-Kredyt Express© wdraża standardy, które budują bezpieczeństwo zarówno Twojej organizacji, jak i całego sektora finansowego.

Zapraszamy do kontaktu