Skip to main content

AMA Institute wie, jakie filary oraz rozwiązania powinny być wdrożone, aby proces kredytowy nie tylko funkcjonował w sposób maksymalizujący wyniki finansowe, ale również budować zaufanie i satysfakcję klientów oraz pracowników sprzedaży. Wdrożone przez nas modele analityczne, procesy sprzedażowe, zarządzanie ceną oraz wiele innych elementów tworzą spójny mechanizm, który dba o bezpieczeństwo całego sektora finansowego.

System AMA-Kredyt Express© dokonuje setek obliczeń i kombinacji, aby dostosować najlepszą z możliwych ofert dla potencjalnych klientów.

Pobierz katalog - PDF Zobacz Video

Case study

AMA KE© zostało z powodzeniem wdrożone w sektorze finansowym i pozwoliło na odbudowę rentowności poprzez zwiększenie bezpiecznej sprzedaży. We wszystkich tych przypadkach, zastosowanie AMA KE© wpłynęło na szybki wzrost liczby udzielanych kredytów bez wzrostu poziomu ryzyka.

AMA KE© cechuje się krótkim czasem wdrożenia – liczonym w tygodniach a jego intuicyjność umożliwia samodzielne zarządzanie parametrami. Gwarantuje to elastyczność i możliwość wprowadzania szybkich zmian.

Pobierz katalog produktu - PDF

Oferujemy:

Czym się wyróżniamy?

Technologia

Budujemy modele predykcyjne bazujące na regresji logistycznej, xgboost, lasach losowych, sieciach neuronowych oraz innych dostępnych metodach. Wdrażamy rozwiązania do każdego środowiska.

Personalizacja

Przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę – zindywidualizowane dla każdego przypadku. Ostateczny kształt narzędzia jak i wyniki uzależnione są od wyznaczanych celów biznesowych, dostępnych danych oraz ich jakości.

Efektywność

Wdrażamy rozwiązania od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od złożoności funkcjonalności finalnego narzędzia z uwzględnieniem wyznaczonego przez Klienta ROI.

Elastyczność

w przeciwieństwie do dużych organizacji dysponujemy możliwościami do wprowadzania dynamicznych zmian w projektach, angażowania dodatkowych zasobów oraz dostosowania narzędzia w 100% do specyfiki każdej organizacji.
Close Menu