Skip to main content

Projektowanie i budowa od podstaw efektywnej sieci sprzedaży

Rozwiązujemy problem funkcjonowania firmy w obrębie dwóch światów: sprzedaży i pozostałej części organizacji. Z doświadczenia wiemy, że sprzedaż tkwi w paradygmacie nieprzynoszącym organizacji i jej pracownikom gwarancji sukcesu i skutecznego przywództwa prowadzącego do zdobycia udziału w rynku i wygranej walki konkurencyjnej.

Wbrew tej tendencji, umieszczamy sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa i pomagamy zaplanować funkcjonowanie organizacji podporządkowanej całkowicie jednostkom, które bezpośrednio pracują z obecnymi oraz potencjalnie nowymi klientami.

Pobierz katalog - PDF Chess Logic

Co może zrobić AMA Institute?

Analiza potencjału sprzedaży i wdrożenie rekomendacji

  • naziemne sieci sprzedaży
  • centrum obsługi telefonicznej

Analiza kluczowych obszarów i wdrożenie rekomendacji

  • budowa i wdrożenie strategii oraz praktyk zarządzania zasobami ludzkimi
  • budowa i wdrożenie standardów pracy dla menedżerów i pracowników sprzedaży
  • budowa efektywnej struktury sprzedaży
  • budowa efektywnej komunikacji wewnętrznej

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Wspólnie odkrywamy, że zarządzanie sprzedażą to proces aktywny. W jego trakcie dochodzi do szeregu zmian całej organizacji, w skutek których następuje poprawa wyników i efektów pracy zarządzanego przedsiębiorstwa. Ukazując niezbędne obszary funkcjonowania firmy, jako dynamiczna i spójna całość, tworzymy warunki konieczne do budowania inspirującego miejsca pracy dla najlepszej na rynku kadry.

Nasze działania ukierunkowane są na rozpoznanie życiowego partnera biznesowego oraz na kreowanie najwyższej kultury etycznej realizacji celów finansowych przez właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami
Close Menu