Skip to main content

Segmentacja - budowa i wdrożenie modeli analitycznych

AMA Institute jest zwolennikiem filozofii, w której każdy klient chce zapłacić, a obecne zaległości wynikają zwykle z trudnej sytuacji osobistej. Zadaniem firmy windykacyjnej jest zrozumieć potrzeby i wyzwania każdego klienta oraz zastosować indywidualne podejście w celu znalezienia rozwiązania, które z jednej strony daje możliwość klientowi wyjść z niekorzystnej sytuacji finansowej, a z drugiej strony, zapewni organizacji osiągnięcie celów biznesowych dla organizacji. Duża ilość trudnych procesów operacyjnych, wraz z identyfikację potrzeb konkretnych klientów, wymagają stworzenia i wdrożenia odpowiednich narzędzi analitycznych.

Pozwalają one zidentyfikować poszczególne segmenty klientów, które są podstawą do wypracowania odpowiedniego podejścia i działania firmy windykacyjnej.

Pobierz katalog - PDF

Co może zrobić AMA Institute?

AMA Institute pomaga w budowie i wdrażaniu odpowiednich narzędzi analitycznych. Narzędzia te pozwalają na zidentyfikowanie poszczególnych segmentów klientów. Wskazują one nie tylko na zakres niezbędnych informacji, które powinny być zbierane i analizowane na bieżąco, ale również na segmenty klientów, gdzie wzbogacenie danych i pozyskiwanie nowych informacji jest kluczowe.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Unikalna metodologia i podejście zapewniają, że kluczowe decyzje, oparte na danych i ich analizie, bądź opłacalne i uzasadnione ekonomicznie. Zapewniamy, że indywidualne podejście do klienta pomoże mu wyjść z trudnej sytuacji finansowej, osiągając tym samym efekt win-win i zyskując wartość dodaną dla całego społeczeństwa.

Skontaktuj się z nami
Close Menu