Skip to main content

Automatyzacja procesów
oceny ryzyka kredytowego

Wykorzystując unikalne know-how, AMA Institute buduje rozwiązania informatyczne oparte na oprogramowaniu open source. Jednym z takich rozwiązań jest silnik ryzyka kredytowego, który wdrożyliśmy w wielu instytucjach finansowych. Rozwiązania te pozwalają na zautomatyzowany sposób zastosownia odpowiednich modeli scoringoweych oraz reguły ryzyka, optymalizując wewnętrzne zasoby organizacji oraz minimalizując ryzyko błądu.

Ryzyko kredytowe nie musi ograniczać sprzedaży, a zaprojektowanie i wpasowanie w odpowiedni sposób silnika decyzyjnego do całego procesu akceptacji wniosku pozwala zmniejszyć poziom ryzyka kredytowego i jednocześnie zwiększyć wolumen sprzedaży.

Co może zrobić AMA Institute?

Zaporojektować i wdrożyć modele scoringowe wraz z regułami ryzyka kredytowego (zgodnie z polityką ryzyka) w narzędziu informatycznym wykorzytującym PostgreSQL

Przeprowadzić testy, pozwalające zweryfikować pracę silnika ryzyka kredytowego

Korzystając z elastyczności narzędzia, szybko dokonać zmian zmniejszających zarówno koszty utrzymania, jak i czas wdrożenia

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest naszą pasją, która przekłada się na efekty biznesowe. Automatyzacja i identyfikacja odpowiednich reguł ryzyka jest i powinna być ciągłym procesem uczenia się, który może być zapewniony wyłącznie przez wdrożenie odpowiednich, automatycznych narzędzi analityczno-informatycznych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze pozwala na wdrożenie silnika ryzyka kredytowego w zaledwie 1-2 miesiące.

Skontaktuj się z nami
Close Menu